♦علم و فرهنگ ؛ بهترین مطالب سرگرمی و علمی و البته ورزشی♦ کلیپ : گل به خودی دسته​جمعی! ♦علم و فرهنگ ؛ بهترین مطالب سرگرمی و علمی و البته ورزشی♦

 
ینی خاک تو سرشون با این دفاعشون ... !!!!! (علم و فرهنگ - H222Kr.Ir)
  

در این فیلم کوتاه صحنه یک گل به خودی به تصویر کشیده شده است که نه از سوی یک بازیکن بلکه به طور گروهی به ثمر می رسد. 

♦♥♦علم و فرهنگ♥♦♥ H222kR.iR 

این کلیپ دیدنی و خنده دار رو از دس ندینو ؛ ب ادامه مطلب بروید ... !