♦علم و فرهنگ ؛ بهترین مطالب سرگرمی و علمی و البته ورزشی♦ کره ماه متری چند؟!!!؟!♦علم و فرهنگ ؛ بهترین مطالب سرگرمی و علمی و البته ورزشی♦

 
برین ادامه مطلب تا ببینید متری چن !! (علم و فرهنگ - H222Kr.Ir)
 

 این روزها و با این گرانی‌ها، تهیه خانه حداقل در تهران به آرزویی محال می‌ماند. اما آیا می‌شود به جای زمین، روی ماه صاحب‌ خانه شد؟  

 

♦♥♦علم و فرهنگ♥♦♥ H222kR.iR  

 برای مشاهده این گزارش ب ادامه مطلب بروید ... !