رمز برنده شدن دائمی در «سنگ-کاغذ-قیچی» !رمز برنده شدن دائمی در بازی«سنگکاغذقیچی»رمز برنده شدن دائمی در «سنگ-کاغذ-قیچی» !


 
این مطلب گاربردی را از دست ندهید  !! [علم و فرهنگ پارسی زبانان . H222kR.iR]
   
دانشمندان چینی با بررسی 360 دانش‌آموز در بازی سنگ-کاغذ-قیچی متوجه شدند عموم آنها رفتاری پیش‌ بینی‌ پذیر دارند و بر اساس آن ، می‌توان در اغلب بازی‌ ها برنده شد !

رمز برنده شدن دائمی در «سنگ-کاغذ-قیچی» !
 
 

علم و فرهنگ پارسی زبانان . H222kR.iR  : میتوانید این مطلب جالب را در ادامه مطلب دنبال نمائید !

 

علم و فرهنگ | بزرگترین سایت تفریحی ایرانیان