آیا از عملکرد "سایت علم و فرهنگ" راضی هستید ؟!
(31.38%) 199
بله
(48.58%) 308
تا حدودی
(20.03%) 127
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 634